Alt mulig

Leütenhaven preget av forfall og rot

Hva vil Trondheim kommune med Leütenhaven? 

Sommeren står for døren og sentrum av Trondheim pyntes til glede både for beboere og tilreisende. Men beveger du deg et par hundre meter vestover for Munkegata – til Leütenhaven – er det lite å glede seg over både sommer og vinter.

Her har ikke Trondheim kommune spandert ei krone for å gjøre det litt trivelig for de som ferdes i området. Det være seg de som er besøkende på vei til Vitenskapsmuseet, busser forhåpentlig snart fylt med turister som kjører forbi, eller alle de som etterhvert passerer på sin vei til «monsterhallen» på Nidarø. 

Forvokst tre, og granittblokker ute av stilling.

Kommer du fra sentrum og går forbi Trondheim Parkerings hovedkvarter, beveger du deg inn i en blanding av en asfaltørken og en på sommerstid gjengrodd krattskog. 

Trærne som er plantet rundt parkeringsområdet for en mannsalder siden, er ikke ettersett. De er forvokste og røttene har sørget for å sprenge store steinblokker ut i en fasong som aldeles ikke virker estetisk. Langs murveggene over parkeringshuset vokser trær vilt, ugress av ukjent antall arter er frittvoksende i Smedbakken, og i fronten av en av sentrums fineste bygårder, er det en urskog som ikke har hatt besøk av byens gartnere på et titalls år. Våger noen seg inn i denne gjengrodde beplantningen, er det sikkert mulig å finne mye rart. Det meste søppel til skam og gremmelse. Snart er det ikke mulig for fotgjengere å gå på fortauet forbi «hekken» som er viltvoksende og bøyer seg langt ut over fortauet. De som tar seg en runde på plassen i sommerhalvåret, vil ikke se antydning til nyere kommunal beplantning. Det nærmeste må være en urne som har fått plass ved Trondheim Parkerings bygg. Uten blomster, men den er «kjekk å ha» som askebeger.

Vel, har det vært, og er, planer om at området skal helt eller delvis bebygges. Men dette er planer som har vært diskutert av politikerne i flere tiår uten at noen ting har skjedd. Det er dermed ikke sagt at det er en unnskyldning god nok for at dette som kunne, og burde vært, en perle i byens sentrum, skal glemmes og forsøples. Med små midler og enkle tiltak kan Trondheim kommune/Trondheim Bydrift gjøre Leütenhaven – ja, nettopp – til en have for byens borgere og oss beboere på Kalvskinnet. 

Derfor er det grunn til å stille følgende spørsmål til politikerne i byen og til Trondheim Bydrift:

Hva har dere planlagt å gjøre på kort, og lang sikt, av oppgraderinger av området på og rundt Leütenhaven?

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *